neljapäev, 1. november 2007

Tõuseb isapuhkuse hüvitis


Täna kiideti valitsuses heaks eelnõu, millega tööl käiv isa saab kümne päeva isapuhkuse eest oma keskmist palka.

Eelnõuga on töötaval isal õigus saada kümme tööpäeva isapuhkust, siis kui ema on rasedus- ja sünnituspuhkusel või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkuse eest hakkavad isad saama oma keskmist palka, hetkel makstakse neile täiendava lapsepuhkuse kasutamise eest 66 krooni päevas.

Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul on eelnõu eesmärk väärtustada isa rolli ühiskonnas ja tugevdada peresidemeid. „Pere jaoks tähendab see väga palju, kui nii isa kui ema mõlemad saavad väikese lapsega koos kodus olla.

Samas on oluline, et nad selle aja jooksul ei kaotaks oma sissetulekut,” ütles Maripuu. Puhkuse eest makstakse isale tema keskmist palka, kuid mitte rohkem kui kolmekordset Eesti keskmist brutokuupalka. Praegu on isal õigus saada neliteist kalendripäeva täiendavat lapsepuhkust ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Seadusesse jääb eraldi sättena ka emale või isale igal tööaastal antav täiendav lapsepuhkus - kolm tööpäeva ühe või kahe alla 14-aastase lapsega ning kuus tööpäeva kolme või enama alla 14-aastase lapsega või vähemalt ühe alla 3-aastase lapsega. Seadus jõustub järgmise aasta algusest.

Lisateave:Isadele puhkusetasuna makstava keskmise palga arvutab ja maksab välja tööandja. Tööandjale hüvitatakse puhkusetasu Sotsiaalministeeriumi kaudu riigieelarvest. Tööandjale hüvitab summad Penisoniamet.

Rasedus- ja sünnituspuhkus:Naisele antakse sünnituslehe alusel rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva. Mitmike sünni või tüsistusega sünnituse korral antakse rasedus- ja sünnituspuhkust 154 kalendripäeva. Naisel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 70 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnituse tähtaega. Rasedus- ja sünnituspuhkuse aja eest makstakse hüvitist vastavalt ravikindlustuse seadusele.

0 kommentaari:

Postita kommentaar

Tellimine: Postituse kommentaarid [Atom]

<< Avaleht