pühapäev, 10. jaanuar 2010

Selgunud on naiste seksikaimad juuksevärvid!

Meesteportaali mees.eu abil selgitati välja juuksevärvid, mis meeste seas kõige rohkem elevust tekitavad.

Enim poolthääli kogus küsitluses brünett juuksevärv (31.8%), millele jäid vaevu alla blondid juuksed (30%). Punapead pakuvad aga erutust 11.8% meestest. 

Teistest vähem kogusid toetushääli süsimust (9.5%), kartulikoor (6.2%) ja sigrimigri stiil (5.3%). Küsitluse viimasele kohale hääletati erinevad neoontoonid.

Kokku andis mees.eu poolt korraldatud küsitluses oma hääle 600 Internetikasutajat.

Küsitluse korraldanud meesteportaal mees.eu tahab kaasa aidata meeste rolli paremale teadvustamisele Eesti ühiskonnas ning juhtida tähelepanu küsimustele ja probleemidele, mis meest igapäevaselt ümbritsevad.

Vaata lisaks: www.mees.eu

kolmapäev, 6. jaanuar 2010

Eesnäärmevähk on seotud enesetappudega?

www.eesnaare.ee kirjutab, et lokaalselt arenenud või metastaatilise eesnäärmevähi diagnoosiga meeste hulgas esineb pärast sümptomite väljakujunemist suitsiide kaks korda rohkem kui üldpopulatsiooni kuuluvate meeste seas.

Suitsiidide sagedus ei ole aga suurem meestel, kellel on PSA testi põhjal diagnoositud, kuid palpeerides mittetuntavad T1c eesnäärmekasvajad.

Rootsi andmebaasi põhjal leidsid uurijad 77,439 eesnäärmevähi patsiendi kohta 128 enesetapujuhtu – see on poolteist korda suurem arv kui prognoositud 85. Suitsiidide sagedus ei olnud kõrgenenud PSA-testis avastatud T1c kasvajate puhul, kuid oli 2.1 korda kõrgem lokaalselt arenenud või metastaatilise haiguse korral.

Hea sotsiaalmajandusliku seisundiga meeste hulgas diagnoositi 32 protsendil T1c kasvajad ning 27.2 protsendil meestest olid paikselt arenenud kasvaja diagnoosid. Madala sotsiaalmajandusliku seisundiga meeste jaoks olid need protsendid vastavalt 26.1% ja 31.8%.

Kokku 77,439 patsiendist olid 22,405 mehel PSA-testis avastatud T1c tuumorid, lokaalselt arenenud haigus oli 22,929 mehel, ning kaugelearenenud metastaasid 8,350 mehel.

Uppsala ülikoolihaiglast ning Karolinska Instituudist pärit uurijate rühma juhtis Dr Anna Bill-Axelson. Teadlased on märganud, et vähipatsientide hulgas, kaasa arvatud eesnäärmevähki põdevatel meestel, on suitsiidirisk kõrgem. Senini on olnud ebaselge, kas kõrgenenud risk eksisteerib ikka kõikide eesnäärmevähi staadiumite puhul, kaasa arvatudPSA testi abil avastatud mittepalpeeritavate kasvajate korral.

Dr Bill-Axelson ning tema kolleegid järeldasid, et enesetappude risk suureneb kaugemale arenenud ning metastaatiliste eesnäärmemuutuste korral. PSA-testis avastatud kasvajaga meeste hulgas ei ole aga suitsiidirisk üldpopulatsiooniga võrreldes kõrgem.

Saadud tulemus on tõsiseltvõetav, ning kinnitab, et kaugelearenenud eesnäärmevähiga patsientide puhul peaks keskenduma lisaks ka depressiooni sümptomite avastamisele ning ravimisele.