teisipäev, 24. mai 2011

Millised kodutööd meeldivad naistele?

Tehnoloogiaettevõte LG viis Baltimaade naiste hulgas läbi küsitluse, kus uuriti nende meelsust kodutööde suhtes.

Kõige meelsamini tehtav kodutöö Eesti naiste hulgas on pesupesemine, mida hindas meeldivaks või väga meeldivaks üle 60 protsendi vastanutest. Pea sama palju hindas kõige ebameeldivamaks kodutööks aga triikimise.
LG uute 6 Motion pesumasinate lansseerimise osana läbi viidud uuringus osales ühtekokku 1740 naist Eestist, Lätist ja Leedust vanuses 17 kuni 74 ning see teostati internetiküsitluse meetodil mais 2011. aastal. Küsitluse viis läbi LG Electronics Latvia tellimusel uuringufirma OmnicomMediaGroup.

Ligi kaks kolmandikku (64%) küsitletustest tunnistasid, et kodutööd jäävad peamiselt vaid nende õlgadele, 36% vastanutest jagavad kodutöid ka teiste pereliikmetega. Lätis ja Leedus on võrreldes Eestiga vähem neid, kes kodutöid täies mahus ise teevad (vastavalt 53% ja 54%).

Mida kõrgem oli vastaja vanus, seda suurem oli ka kodutööde üksi tegijate hulk – näiteks üle 50-aastaste Eesti naiste seas oli üksi kodutööde tegijate protsent 76% (võrdluseks: kuni 30-aastaste seas oli see 51%). Kõige sagedamini kulub kodutööde tegemiseks kolm kuni neli tundi nädalas (selliselt vastas 49%), sama tulemus oli ka Läti ja Leedu naiste seas.

Kui küsitletutel paluti 5 palli skaalal hinnata erinevate kodutööde meeldimist või mittemeeldimist, hindasid nii Eesti kui Läti naised kõige meeldivamaks kodutööks pesupesemise (keskmine hinne eesti vastajate seas 4,0 punkti), leedulaste jaoks on kõige meeldivamaks kodutööks igapäevaste sisseostude tegemine. Meeldivuselt järgmisteks hinnati eestlaste seas igapäevane söögivalmistamine perele ning kodu korrastamine.

Kõige ebameeldivamate kodutööde tiitli pälvisid Eesti vastajate seas triikimine ja akende pesu. Sama tulemus saadi ka Läti vastajate seas, seevastu Leedu naised hindasid kõige ebameeldivamaks tegevuseks vannitoa ja tualeti puhastamise.

Kui vastajatel paluti valida üks kodumasin, mida nad mingil juhul ei loovutaks, osutusid Eesti naiste jaoks kõige asendamatuteks külmkapp (34%), pliit (34%) ning pesumasin (30%). Kõige lihtsamini ollakse nõus loobuma tolmuimejast ja nõudepesumasinast – neid oleks eelistanud ainsa kodumasinana alles jätta vaid 2% vastanutest. Läti ja Leedu naiste seas olid esikohal külmkapp (vastavalt 52% ja 51%) ning pesumasin (42% ja 35%). 

Mees.eu avalehel on üleval küsitlus selle kohta, millised kodutööd meeldivad meestele!

kolmapäev, 11. mai 2011

Tartus avatakse uus meeste tervisekliinik

MediTA Kliinik paikneb Tartus aadressil Teguri 37b, asudes Karlova linnaosas E-Kaubamaja vahetus läheduses.  
Kliiniku kohta saab lisainfot veebiaadressil www.medita.ee ning MediTA kliiniku üldnumbril 56 458 430.

MediTA kliinikus on olemas meditsiinilabor erinevate uroloogiliste ja androloogiliste uuringute ning analüüside teostamiseks. Kliinikut haldav osaühing Meeste Kliinik omab ravirahastamise lepingut Eesti Haigekassaga.

MediTA kliinikus töötavad arstidena

Dr. Gennadi Timberg
Dr. Gennadi Timberg on kaasaegse eesti uroloogia üks rajajaid, kauaaegne Eesti Uroloogide Seltsi ning Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu juhatuse liige.
Dr. Timberg on kuulunud ka paljude rahvusvaheliste eriala-organisatsioonide töögruppidesse, tema uurimistöödes on esikohal eesnäärme- ja kusepõiekasvajaga seonduvad probleemid.

Dr. Kristo Ausmees
Dr. Ausmees on mitmete meeste terviseportaalide partner ja kaasautor, samuti nõustab ta terviseprojekti "Mehed Liikuma". Dr. Ausmees on alates 2009. aastast Euroopa Androloogide Akadeemia poolt sertifitseeritud meestearst ning kuulub Tartumaa tervisenõukogusse.
Dr. Ausmeesi peamised teadusuuringud on seotud meeste reproduktiivtrakti haiguste omavaheliste seostega.